.

Mám dluhy!

 • z Vašeho pravidelného měsíčního příjmu Vám zbývá jen minimum finančních prostředků na provoz domácnosti
 • věřitelé Vám pravidelně zasílají velké množství upomínek, mnohdy Vás o splátku upomínají telefonicky
 • Vaše závazky vůči jednotlivým věřitelům několikanásobně převyšují částku, kterou jste od nich získali
 • Jednotlivými splátkami stále jen umořujete příslušenství (úroky, penále, pokuty), jistina není pravidelně snižována
 • půjčujete si dále peníze na to, abyste uhradili staré dluhy
 • nejste ze svého příjmu schopni veškeré závazky uhradit v době pěti let či době kratší

Pokud jste alespoň jednou odpověděli ANO a jste fyzickou osobou - nepodnikatelem, s největší pravděpodobností jste se dostali do platební neschopnosti.

Je čas přijmou jediné skutečně efektivní řešení – ODDLUŽENÍ

Co Vás čeká?

 • po dobu 60 měsíců budete z Vašeho příjmu poměrnou výši hradit všechny Vaše věřitele
 • veškerou administrativní agendu za Vás bude zpracovávat insolvenční správce
 • dvakrát ročně budete informovat soud o Vašich příjmech za posledních 6 měsíců
 • z veškerých mimořádných příjmů, které v době oddlužení získáte, poměrnou výši uhradíte své závazky vůči všem věřitelům
 • po 60-ti splátkách a splacení minimálně 30-ti % všech Vašich závazků budete od ostatních závazku osvobozeni, tzn., že dosud neuhrazené závazky již hradit nikdy nemusíte, a to ani těm věřitelům, kteří do Vašeho insolvenčního řízení nebyli přihlášeni, a tedy nebyli uspokojeni ani částečně

Při řádném splnění oddlužení začínáte žít svůj život bez dluhů. Budete za pět let ve stejné situaci, i když o oddlužení nepožádáte?

Osobní bankrot

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou Vaše dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela z předmětu zajištění, nezajištění do jimi schválené výše, a zbytek dluhů Vám může být odpuštěn. Tento institut Vám umožní aktivní umořování dluhů, které od povolení oddlužení již dále nenarůstají!

Oddlužení je řešením pro ty, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale činnosti běžné – zejména provozu domácnosti.

Způsoby oddlužení

Zákon upravuje dva možné způsoby oddlužení – zpeněžením majetkové podstaty (jde o prodej majetku, který dlužník nabyl před povolením oddlužení) nebo plněním splátkového kalendáře (po dobu 60-ti měsíců je dlužník povinen splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku, která přebývá nad částkou příslušného životního minima, které se odvíjí od počtu osob v domácnosti). Za určitých konkrétních podmínek lze požádat soud i o stanovení částky pro osobní potřebu vyšší.

Víte, že...

 • v případě zahájení insolvenčního řízení lze exekuci nařídit, ale nelze ji vykonat, tzn., že exekutor Vám již nemůže zabavit majetek?
 • v případě oddlužení již jednotlivým věřitelům sami nic nehradíte, o vše se postará insolvenční správce. Žádný z věřitelů Vás již nebude kontaktovat ani Vám zasílat upomínky

Myslete na to, že v oddlužení musíte splatit minimálně 30% svých závazků, tzn., že oddlužení nelze schválit, jsou-li Vaše příjmy nízké, či závazky extrémně vysoké. Nečekejte, až Vám dluhy narostou do takové výše, že již Vaše oddlužení nebude možné a soud v souladu se zákonem rozhodne o konkurzu na Vaší osobu, který Vaši situaci nijak nevyřeší!

Zpeněžení nemovitosti

Jste majitelem nemovitosti na území ČR, jejíž zpeněžení by Vám pomohlo ve Vaši obtížné finanční situaci? Nenabízíme Vám výkup Vašich nemovitostí za zlomek jejich skutečné hodnoty, tak jak to nabízí spousta spekulantů na trhu s tím, že Vaši nemovitost obratem prodají za její skutečnou tržní cenu, ale nabízíme Vám zprostředkování zpeněžení, tzn., že Vy budete Váš majetek prodávat konečnému zájemci za jeho skutečnou hodnotu! Za tuto službu si budeme účtovat zprostředkovatelskou provizi ve výši smluveného procenta z kupní ceny. Tento způsob prodeje Vám zaručí maximální výnos! Samozřejmostí je právní i daňový servis z naší strany.

Zpozorněte když

 • vám někdo nabízí výkup nemovitosti ve velmi krátké lhůtě, mnohdy do zcela nereálných 24 hodin.
 • výkup nemovitostí bez ocenění znalcem
 • výkup nemovitostí bez prostřednictví advokáta či notáře, případně s úhradou na účet zprostředkovatele
 • výkup nemovitostí za odměnu, která je větší než 5–7 % hodnoty nemovitosti, či konečnou odměnu vůbec neznáte
 • Vám případný zájemce nabízí podstatně nižší cenu, než jakou se domníváte, že Vaše nemovitost má
 • nejednáte s konečným kupujícím, který bude Vaši nemovitost skutečně využívat

Ani v případě akutního nedostatku finančních prostředků nepodepisujte kupní smlouvy, aniž by je překontroloval Váš právník či jakákoli třetí nezainteresovaná osoba! NIKDY nepodepisujte smlouvy pod nátlakem anebo v případě, že nemáte možnost se s textem smlouvy před podpisem seznámit. Smlouvu si VŽDY přečtěte v předstihu minimálně tří dnů před podpisem. Nezapomeňte, že máte právo do textu smlouvy zasahovat a upravovat jej podle Vašich potřeb! Neumožní-li Vám kupující nic z těchto pravidel, dále s ním nejednejte! S největší pravděpodobností se jedná o osobu, která má zájem pouze těžit z Vaší špatné finanční situace ve Váš neprospěch. 99% takto uzavřených smluv je uzavřených ve výrazný neprospěch prodávajícího!

Pamatujte si, že rychlý prodej nemovitosti sice může vyřešit Vaší aktuální finanční situaci, ale zpravidla rozhodně neřeší Vaši dlouhodobou platební neschopnost. Tuto může vyřešit pouze osobní bankrot!

Kontakt

V případě, že žádáte o sepsání insolvenčního návrhu – oddlužení, anebo žádáte o osobní placenou konzultaci, vyplňte prosím následující kontaktní formulář. Do Vaši zprávy prosím uveďte počet vašich věřitelů, aktuální výši dluhu, aktuální výši Vaší čisté mzdy či jiného pravidelného příjmu (např. důchod, podpora v nezaměstnanosti) a informaci, zda máte nemovitost a zda tato je zajištěna zástavní smlouvou.

Bližší informace týkající se oddlužení najdete zde.

Napište nám a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.


Odeslat

© Romana Nováková 2012
Mikrostránku vytvořila společnost AW-dev, v.o.s.